Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
Thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
Trình tự thực hiện Bước 1: Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi hồ sơ đến Phòng Y tế huyện, thành phố thuộc tỉnh; 
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định, sau đó gửi hồ sơ kèm biên bản thẩm định về bộ phận một cửa của Sở Y tế và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Y tế có văn bản hướng dẫn trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ; 
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề: 
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định của Phòng Y tế từ bộ phận một cửa, Phòng Quản lý hành nghề trình Giám đốc Sở Y tế ký cấp giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa Sở Y tế;
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép, Sở Y tế trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4:  Bộ phận một cửa Sở Y tế trả kết quả cho Phòng Y tế;
Bước 5: Phòng Y tế trả kết quả cho đơn vị đề nghị cấp.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Y tế của các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT;
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
- Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;
- Quy chế  hoạt động của trạm sơ cấp cứu;
- Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó: - 20 ngày làm việc (đối với Phòng Y tế) - 10 ngày làm việc (đối với Sở Y tế)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện: Phòng Y tế và Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động 
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
a) Điều kiện về tổ chức
- Là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sơ cấp cứu chữ thập đỏ, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Cơ sở vật chất
- Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu là 10 m2;
- Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
- Có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu;
- Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
- Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
- Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
c) Trang thiết bị sơ cấp cứu
- Bộ nẹp cố định gãy xương;
Cơ sở pháp lý: - Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2009;
- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ 25/02/2011;
- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Hiệu lực thi hành từ 01/8/2014;
- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
10:02:16 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh