Tìm kiếm theo:
Loại văn bản:
Ngày ban hành:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 1537 kết quả
TT
Số hiệu
Trích yếu
Ngày đăng
Tải file
1
  v/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
17/04/2019
2
  v/v tổ chức Hội nghị thông qua đề cương NCKH cấp ngành năm 2019 khối dự phòng
17/04/2019
3
  V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ quy định về CFS đối với hàng hóa mỹ phẩm nhập khẩu tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT
12/04/2019
4
  V/v thực hiện ứng dụng CNTT trong việc kinh doanh thuốc, cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống "cơ sở dữ liệu Dược Quốc Gia"
12/04/2019
5
  V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các lô thuốc có thông tin đã và sắp hết hạn sử dụng trên "Cơ sở dược quốc gia"
12/04/2019
6
  V/v tổ chức Hội nghị thông qua đề cương NCKH cấp ngành năm 2019
12/04/2019
7
  Công văn số 637/KH-SYT; V/v thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng Cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân v
12/04/2019
8
  v/v góp ý Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
12/04/2019
9
  V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
10/04/2019
10
  v/v thu hồi chứng chỉ hành nghề dược (Đỗ Thị Trinh)
10/04/2019
11
  v/v tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN
10/04/2019
12
  V/v tuyển sinh đại học thứ 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019
10/04/2019
13
  v/v góp ý Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
10/04/2019
14
  v/v điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp y tế
09/04/2019
15
  V/v cập nhật Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc
09/04/2019
Thứ 3, Ngày 23 tháng 4 năm 2019
07:46:10 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh