Tìm kiếm theo:
Loại văn bản:
Ngày ban hành:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 1591 kết quả
TT
Số hiệu
Trích yếu
Ngày đăng
Tải file
1
  v/v thuốc viên nén salbuboston (salbutamol) giả
13/06/2019
2
  v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
13/06/2019
3
  v/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm
13/06/2019
4
  v/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
13/06/2019
5
  v/v báo cáo thống kê tổ chức, nhân lực của các đơn vị y tế trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
12/06/2019
6
  v/v tham dự "Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019"
10/06/2019
7
  v/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược(Nguyễn Văn Khang)
10/06/2019
8
  v/v triển khai thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
03/06/2019
9
  v/v triển khai tập huấn phần mềm báo cáo quản lý môi trường Y tế
03/06/2019
10
  v/v triển khai, thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế
03/06/2019
11
  v/v triển khai Quyết định số 1941/QĐ-BYT
03/06/2019
12
  v/v cập nhật Văn bản hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin
29/05/2019
13
  V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
28/05/2019
14
  V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cấp Giấy chứng nhận đạt thực thành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
28/05/2019
15
  V/v Công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động
28/05/2019
Thứ 3, Ngày 18 tháng 6 năm 2019
12:53:46 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh