Tìm kiếm theo:
Loại văn bản:
Ngày ban hành:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 1415 kết quả
TT
Số hiệu
Trích yếu
Ngày đăng
Tải file
1
  V/v phối hợp với đoàn công tác Báo Đại biểu nhân dân
11/12/2018
2
  V/v xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm 2019 CTMT Y tế Dân số
06/12/2018
3
  Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm 2019 Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
06/12/2018
4
  Vv điều tra thống kê các cơ sở y tế và giường bệnh công lập
06/12/2018
5
  V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
06/12/2018
6
  V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
06/12/2018
7
  V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
06/12/2018
8
  V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
30/11/2018
9
  v/v đính chính câu hỏi số 4, Bộ câu hỏi thi viết Hội thi tuyên truyền "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"
30/11/2018
10
  V/v thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng
30/11/2018
11
  V/v tổ chức hội thi tuyên truyền "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với xây dựng cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp" trong ngành Y tế ( Bao gồm thể lệ và Bộ câu hỏi)
29/11/2018
12
  V/v quản lý hoạt động xe cứu thương tại các cơ sở điều trị
29/11/2018
13
  V/v đăng ký tham dự khóa đào tạo thành viên/hội đồng mạng lưới viên kiểm soát nhiễm khuẩn
22/11/2018
14
  V/v đôn đốc báo cáo thống kế về tổ chức, nhân lực của các đơn vị trong tỉnh năm 2018
26/11/2018
15
  V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và quỹ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, HĐ 68 năm 2018
26/11/2018
Thứ 3, Ngày 11 tháng 12 năm 2018
10:17:24 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh