Công văn số 2054/SYT-TCCB; V/v thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng
Số văn bản: Công văn số 2054/SYT-TCCB
Trích yếu: V/v thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 15/11/2017
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 3, Ngày 11 tháng 12 năm 2018
09:06:39 AM

Bệnh thường gặp