Công văn số 2055/SYT-TCCB; V/v triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Số văn bản: Công văn số 2055/SYT-TCCB;
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 15/11/2017
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 3, Ngày 11 tháng 12 năm 2018
09:45:12 AM

Bệnh thường gặp