Thông báo số 30/TB-SYT về việc công nhận Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2018
Số văn bản: Thông báo số 30/TB-SYT
Trích yếu: về việc công nhận Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2018
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 12/02/2018
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 5, Ngày 21 tháng 3 năm 2019
00:52:23 AM

Bệnh thường gặp