Kế hoạch số 217/KH-SYT; V/v Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đối mới phong cách
Số văn bản: Kế hoạch số 217/KH-SYT
Trích yếu: V/v Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đối mới phong cách, thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp"
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 12/02/2018
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 5, Ngày 21 tháng 3 năm 2019
01:11:01 AM

Bệnh thường gặp