Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gói 1
Số văn bản: Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gó
Trích yếu: Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gói 1
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 20/07/2018
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 3, Ngày 11 tháng 12 năm 2018
09:00:44 AM

Bệnh thường gặp