Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gói 1 bổ sung
Số văn bản: Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gó
Trích yếu: Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gói 1 bổ sung
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 20/07/2018
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Chủ nhật, Ngày 21 tháng 10 năm 2018
12:34:10 AM

Bệnh thường gặp