Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gói 1 bổ sung
Số văn bản: Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gó
Trích yếu: Điều tiết số lượng sử dụng thuốc của các đơn vị gói 1 bổ sung
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 20/07/2018
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 16 tháng 2 năm 2019
06:05:02 PM

Bệnh thường gặp