Công văn số 382/SYT-NVY; v/v thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 16/7/2018
Số văn bản: Công văn số 382/SYT-NVY;
Trích yếu: v/v thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 16/7/2018
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 04/03/2019
Người ký: PGĐ Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 3, Ngày 21 tháng 5 năm 2019
11:31:47 PM

Bệnh thường gặp