Công văn số 406/SYT-TCCB; V/v báo cáo danh sách và đề nghị tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019
Số văn bản: Công văn số 406/SYT-TCCB;
Trích yếu: V/v báo cáo danh sách và đề nghị tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 11/03/2019
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 22 tháng 5 năm 2019
00:42:38 AM

Bệnh thường gặp