Công văn số 424/SYT-NVD; V/v cập nhật nội dung Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018
Số văn bản: Công văn số 424/SYT-NVD;
Trích yếu: V/v cập nhật nội dung Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 13/03/2019
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 5, Ngày 21 tháng 3 năm 2019
00:13:58 AM

Bệnh thường gặp