Công văn số 647/SYT-NVD; V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các lô thuốc có thông tin đã và sắp hết hạn sử dụng trên "Cơ sở dược quốc gia"
Số văn bản: Công văn số 647/SYT-NVD;
Trích yếu: V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các lô thuốc có thông tin đã và sắp hết hạn sử dụng trên "Cơ sở dược quốc gia"
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 11/04/2019
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Chủ nhật, Ngày 21 tháng 7 năm 2019
09:58:44 AM

Bệnh thường gặp