Công văn số 648/SYT-NVD; V/v thực hiện ứng dụng CNTT trong việc kinh doanh thuốc, cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống "cơ sở dữ liệu Dược Qu
Số văn bản: Công văn số 648/SYT-NVD;
Trích yếu: V/v thực hiện ứng dụng CNTT trong việc kinh doanh thuốc, cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống "cơ sở dữ liệu Dược Quốc Gia"
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 11/04/2019
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Chủ nhật, Ngày 21 tháng 7 năm 2019
10:08:59 AM

Bệnh thường gặp