Công văn số 649/SYT-NVD; V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ quy định về CFS đối với hàng hóa mỹ phẩm nhập khẩu tại Thông tư số 06/2011/TT-BY
Số văn bản: Công văn số 649/SYT-NVD;
Trích yếu: V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ quy định về CFS đối với hàng hóa mỹ phẩm nhập khẩu tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 11/04/2019
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Chủ nhật, Ngày 21 tháng 7 năm 2019
09:09:32 AM

Bệnh thường gặp