Kế hoạch số 819/KH-SYT; v/v triển khai thực hiện đề án "phòng ngừa tội phạm và phóng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế đến năm 2020"
Số văn bản: Kế hoạch số 819/KH-SYT;
Trích yếu: v/v triển khai thực hiện đề án "phòng ngừa tội phạm và phóng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế đến năm 2020"
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 10/05/2019
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 5, Ngày 28 tháng 5 năm 2020
09:27:16 PM

Bệnh thường gặp