Công văn số 825/SYT-KHTC; v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Số văn bản: Công văn số 825/SYT-KHTC
Trích yếu: v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 13/05/2019
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 5, Ngày 28 tháng 5 năm 2020
11:22:44 PM

Bệnh thường gặp