Công văn số 967/SYT-NVY; v/v triển khai tập huấn phần mềm báo cáo quản lý môi trường Y tế
Số văn bản: Công văn số 967/SYT-NVY
Trích yếu: v/v triển khai tập huấn phần mềm báo cáo quản lý môi trường Y tế
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 31/05/2019
Người ký: PGĐ Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ hai, Ngày 23 tháng 9 năm 2019
01:22:38 AM
 

Bệnh thường gặp