Giấy mời số 32/GM-SYT; v/v tham dự "Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019
Số văn bản: Giấy mời số 32/GM-SYT
Trích yếu: v/v tham dự "Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019"
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 07/06/2019
Người ký: PGĐ Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ hai, Ngày 23 tháng 9 năm 2019
01:59:27 AM
 

Bệnh thường gặp