Công văn số 2532/SYT-NVD; v/v cập nhật nội dung Thông tư số 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019
Số văn bản: Công văn số 2532/SYT-NVD
Trích yếu: v/v cập nhật nội dung Thông tư số 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019
Loại văn bản: Văn bản của tỉnh
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 25/12/2019
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 22 tháng 1 năm 2020
04:06:54 PM

Bệnh thường gặp