Công văn số 2532/SYT-NVD; v/v cập nhật nội dung Thông tư số 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019
Số văn bản: Công văn số 2532/SYT-NVD
Trích yếu: v/v cập nhật nội dung Thông tư số 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019
Loại văn bản: Văn bản của tỉnh
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 25/12/2019
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 15 tháng 8 năm 2020
07:15:40 AM

Bệnh thường gặp