Công văn số 186/SYT-KHTC; v/v thực hiện Thông tư 37/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về chế độ báo cáo thống kê Ngành Y tế
Số văn bản: Công văn số 186/SYT-KHTC;
Trích yếu: v/v thực hiện Thông tư 37/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về chế độ báo cáo thống kê Ngành Y tế
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 05/02/2020
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 11 tháng 4 năm 2020
02:57:17 AM

Bệnh thường gặp