Công văn số 252/SYT-KHTC; v/v xin ý kiến Dự thảo tờ trình UBND, Nghị Quyết của HĐND tỉnh
Số văn bản: Công văn số 252/SYT-KHTC
Trích yếu: v/v xin ý kiến Dự thảo tờ trình UBND, Nghị Quyết của HĐND tỉnh
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 13/02/2020
Người ký: Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 11 tháng 4 năm 2020
01:33:10 AM

Bệnh thường gặp