Công văn số 1163/SYT-NVD; v/v quản lý đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Số văn bản: Công văn số 1163/SYT-NVD
Trích yếu: v/v quản lý đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 21/05/2020
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020
02:13:32 PM

Bệnh thường gặp