Video

Công văn số 1179/SYT-QLHN; v/v chấn chỉnh hoạt động của các quầy thuốc trên địa bàn thành phố Hòa Bình
Số văn bản: Công văn số 1179/SYT-QLHN
Trích yếu: v/v chấn chỉnh hoạt động của các quầy thuốc trên địa bàn thành phố Hòa Bình
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 25/06/2020
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại