Thông báo số 166/TB-SYT; v/v mời thương thảo hợp đồng thực hiện gói thầu Trang phục thanh tra năm 2020
Số văn bản: Thông báo số 166/TB-SYT
Trích yếu: v/v mời thương thảo hợp đồng thực hiện gói thầu Trang phục thanh tra năm 2020
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 05/06/2020
Người ký: Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 20 tháng 1 năm 2021
02:53:06 PM
 

Bệnh thường gặp