Công văn số 1678/SYT-QLHN; v/v triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở KCB tư nhân
Số văn bản: Công văn số 1678/SYT-QLHN
Trích yếu: v/v triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở KCB tư nhân
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 03/08/2020
Người ký: PGĐ Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 26 tháng 9 năm 2020
02:51:30 PM

Bệnh thường gặp