Công văn số 1682/SYT-QLHN; v/v triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh thuốc
Số văn bản: Công văn số 1682/SYT-QLHN;
Trích yếu: v/v triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh thuốc
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 04/08/2020
Người ký: PGĐ Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 26 tháng 9 năm 2020
02:40:26 PM

Bệnh thường gặp