Thông báo số 187/TB-SYT; v/v ban hành Quy trình Tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin
Số văn bản: Thông báo số 187/TB-SYT
Trích yếu: v/v ban hành Quy trình Tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 11/08/2020
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 26 tháng 9 năm 2020
03:14:41 PM

Bệnh thường gặp