Kế hoạch số 1801/KH-SYT v/v Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2020
Số văn bản: Kế hoạch số 1801/KH-SYT
Trích yếu: v/v Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 17/08/2020
Người ký: Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 26 tháng 9 năm 2020
04:28:19 PM

Bệnh thường gặp