Công văn số 2200/SYT-KHTC V/v thực hiện Chỉ thị số 22/CT- BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế
Số văn bản: Công văn số 2200/SYT-KHTC
Trích yếu: V/v thực hiện Chỉ thị số 22/CT- BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 05/10/2020
Người ký: Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 28 tháng 10 năm 2020
11:55:49 PM

Bệnh thường gặp