Công văn số 2204/SYT-KHTC; v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế
Số văn bản: Công văn số 2204/SYT-KHTC
Trích yếu: v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 06/10/2020
Người ký: Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 5, Ngày 29 tháng 10 năm 2020
01:08:45 AM

Bệnh thường gặp