Video

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020
Số văn bản: DANH SÁCH SỐ BÁO DANH
Trích yếu: DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 06/11/2020
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại