Video

Danh sách Danh sách kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 (Vòng 1)
Số văn bản: Danh sách kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức y tế
Trích yếu: Danh sách kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 (Vòng 1)
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 10/11/2020
Người ký: PGĐ Bùi Thu Hằng
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại