Kế hoạch số 146/KH-SYT; v/v Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" t
Số văn bản: Kế hoạch số 146/KH-SYT
Trích yếu: v/v Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trong năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 18/01/2021
Người ký: GĐ Bùi Thu Hằng
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 3, Ngày 2 tháng 3 năm 2021
11:27:31 PM
 

Bệnh thường gặp