Công văn số 147/SYT-TTra; V/v thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ
Số văn bản: Công văn số 147/SYT-TTra
Trích yếu: V/v thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 18/01/2021
Người ký: GĐ Bùi Thu Hằng
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 3 tháng 3 năm 2021
00:03:24 AM
 

Bệnh thường gặp