Thông báo số 07/TB-SYT; v/v Thông báo KHẨN địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-COV-2 tại huyện Tân Lạc
Số văn bản: Thông báo số 07/TB-SYT
Trích yếu: v/v Thông báo KHẨN địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-COV-2 tại huyện Tân Lạc
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 04/02/2021
Người ký: Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 3, Ngày 2 tháng 3 năm 2021
11:34:58 PM
 

Bệnh thường gặp