Video

Công văn số 402/SYT-TTr; v/v thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND thực hiện Kết luận số 24-KL/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số văn bản: Công văn số 402/SYT-TTr
Trích yếu: v/v thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND thực hiện Kết luận số 24-KL/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 23/02/2021
Người ký: GĐ Bùi Thu Hằng
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại