Video

Công văn số 405/SYT-TTra; v/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi dưỡng nhà nước năm 2021
Số văn bản: Công văn số 405/SYT-TTra
Trích yếu: v/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi dưỡng nhà nước năm 2021
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 23/02/2021
Người ký: GĐ Bùi Thu Hằng
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại