Video

Công văn số 2314/SYT-QLHN; V/v sẵn sàng tham gia phòng chống dịch Covid-19
Số văn bản: Công văn số 2314/SYT-QLHN;
Trích yếu: V/v sẵn sàng tham gia phòng chống dịch Covid-19
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 23/07/2021
Người ký: Nguyễn Quốc Tiến
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại