Video

Công văn số 5816/VPUBND-KGVX; V/v quản lý người về, đến từ Hà Nội
Số văn bản: Công văn số 5816/VPUBND-KGVX
Trích yếu: V/v quản lý người về, đến từ Hà Nội
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 24/07/2021
Người ký: Nguyễn Thanh Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại