Video

Công văn số 2336/SYT-NVD; v/v triển khai cập nhật mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc theo Quyết định số 3547/QĐ-BYT ngày 22/7/2021
Số văn bản: Công văn số 2336/SYT-NVD
Trích yếu: v/v triển khai cập nhật mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc theo Quyết định số 3547/QĐ-BYT ngày 22/7/2021
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 26/07/2021
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại