Video

Báo cáo số 460/BC-SYT;Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số văn bản: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phươ
Trích yếu: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 17/12/2020
Người ký: Báo cáo số 460/BC-SYT;
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại