Video

Kế hoạch số 1995/KH-SYT; v/v Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021.
Số văn bản: Kế hoạch số 1995/KH-SYT;
Trích yếu: Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021.
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 09/09/2020
Người ký:
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại