Video

Công văn số 191/CV-BCĐ; v/v áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
Số văn bản: Công văn số 191/CV-BCĐ
Trích yếu: v/v áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 23/09/2021
Người ký: Nguyễn Văn Toàn
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại