Thông báo số 125/TB-SYT; v/v thông báo địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-COV-2
Số văn bản: Thông báo số 125/TB-SYT
Trích yếu: v/v thông báo địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-COV-2
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 21/10/2021
Người ký: Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại