Công văn số 3649/SYT-NVY; V/vđính chính tên địa điểm truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại Thông báo số 125/TB-SYT ngày 21/10/202
Số văn bản: Công văn số 3649/SYT-NVY;
Trích yếu: V/v đính chính tên địa điểm truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại Thông báo số 125/TB-SYT ngày 21/10/2021 của Sở Y tế
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 22/10/2021
Người ký: Hoàng Thị Thủy
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại