Công văn số 3645/SYT-TTra; v/v Triển khai Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số văn bản: Công văn số 3645/SYT-TTra;
Trích yếu: v/v Triển khai Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 22/10/2021
Người ký: GĐ Bùi Thu Hằng
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại