v/v sao y Quyết định số 5762/QĐ-SYT về việc thu hôi số tiếp nhận Phiếu công bô sản phẩm mỹ phẩm
Số văn bản: Sao y số 17/SY-SYT;
Trích yếu: Sao y số 17/SY-SYT; v/v sao y Quyết định số 5762/QĐ-SYT về việc thu hôi số tiếp nhận Phiếu công bô sản phẩm mỹ phẩm
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 03/07/2019
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 19 tháng 10 năm 2019
09:08:55 AM
 

Bệnh thường gặp