Công văn số 1438/SYT-KHTC; v/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT
Số văn bản: Công văn số 1438/SYT-KHTC
Trích yếu: v/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 09/08/2019
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 19 tháng 10 năm 2019
09:54:10 AM
 

Bệnh thường gặp