Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Số văn bản: Công văn số 1982/SYT-TCCB
Trích yếu: V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 01/12/2016
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 4, Ngày 20 tháng 11 năm 2019
00:46:41 AM

Bệnh thường gặp