Công văn số 1955/SYT-NVD; v/v viên đặt Ngọc Nữ Trang Bon vi phạm
Số văn bản: Công văn số 1955/SYT-NVD
Trích yếu: v/v viên đặt Ngọc Nữ Trang Bon vi phạm
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 07/10/2019
Người ký: PGĐ Nguyễn An Trường
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Thứ 7, Ngày 19 tháng 10 năm 2019
09:45:26 AM
 

Bệnh thường gặp